Co to jest AEGEE?

AEGEE czyli po francusku Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe to po prostu Europejskie Forum Studentów. Jest to jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich w Europie. Jej rola w dzisiejszym świecie jest bardzo ważna, ponieważ jednym z zadań jest budowanie wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi. Bez względu na to z jakich środowisk pochodzą, jakie mają poglądy i co studiują. Członkowie tego forum propagują ideę demokratycznej, ale zróżnicowanej Europy bez granic, która jest jednak zjednoczona pod względem społecznym, ekonomicznym oraz politycznym.

AEGEE zachęca do aktywności

To studenckie forum o międzynarodowym zasięgu powstało w Paryżu w 1985 roku. Od razu określono, że ma to być organizacja pozarządową i politycznie niezależna. Nie ma mieć również poziomu narodowego. I tak jest do dziś. AEGEE zachęca studentów i młodych ludzi w każdym kraju do aktywności społecznej. Daje im z jednej strony możliwość dyskusji, ale z drugiej i wypracowywania dialogu, mówienia w niektórych sprawach jednym głosem. Na przykład wówczas, gdy reprezentuje ona młodych ludzi przez organami podejmującymi dotyczące ich decyzje.

Miejscami do wypracowywania tego typu stanowisk są na przykład grupy robocze, sympozja i seminaria lub nawet Walne Zgromadzenia. To wszystko ma sprzyjać globalnemu jak i indywidualnemu rozwojowi tego środowiska. Obecnie organizacja ta skupia około 13 tysięcy członków. Ma swoje siedziby w 200 miastach 40 europejskich krajów. Od 23 maja 1993 roku działa również w Lublinie.

Zrozumienie różnic i poszukiwanie wspólnych cech

Jednym z obszarów działania AEGEE jest umożliwianie młodym przekraczanie granic i spotkań, podczas których poznają swoje różnice kulturowe. Ma to pomóc we wzajemnym zrozumieniu swoich różnic, ale i poszukiwaniu wspólnych cech. Sprzyjać ma to przede wszystkim zwalczania stereotypów, szerzeniu szacunku, wzajemnej tolerancji oraz poczucia wspólnoty. AEGEE stawia również na rozwój osobisty oraz zdobycie doświadczenia. Między innymi poprzez możliwość udziału w licznych szkoleniach i warsztatach. Poszerzają one umiejętności mogące przydać się w przyszłości. Choćby te związane z prowadzeniem dyskusji, komunikacji pomiędzy ludźmi, lub przewodzenia grupie i zarządzania je działaniami.

Pomysły powstają na bieżąco

Wszelka inicjatywa AEGEE to wypadkowa pomysłów członków tej organizacji. To oni na bieżąco decydują, jakimi problemami trzeba się zająć i jak je można rozwiązywać patrząc z perspektywy nie tylko studentów, ale i szerszej społeczności młodych ludzi. Potem te pomysły są prezentowane na szerszych forach. AEGEE tworzy lub współtworzy kampanie, akcje lobbystyczne i konferencje. Jej członkowie reprezentują tę organizację przed podmiotami, od których zależą również przyszłe decyzje dotyczące tego środowiska. Dzięki temu może też informować młodych ludzi, jaki wpływ na ich życie mają różne strategie europejskie, jakie możliwości oferują i jak z nich korzystać z pożytkiem dla idei tego studenckiego forum.