Czy opłaca się uczyć języków obcych?

Czy opłaca się uczyć języków obcych?

Nauka języków obcych stała się nierozerwalną częścią współczesnego stylu życia. Nie ma w tym nic dziwnego. Dużą mobilność i szybkie tempo życia sprawiają, że coraz więcej z ans wykorzystuje lub pogłębia znajomość konkretnego języka obcego. Intuicyjnie wiele osób czuje, że warto się uczyć języków obcych. Trudno nie zgodzić się z tezą mówiącą, że znajomość języków obcych znacznie podnosi jakość naszego życia na różnych płaszczyznach. W naszym artykule postaramy się jednak nieco bardziej zagłębić w rolę, jaką języki obce spełniają w sferze prywatnej i zawodowej.

Języki obce a praca

Znajomość języka obcego jest bardzo częstym wymogiem podczas rekrutacji na wiele stanowisk. Oczywiście najczęściej wymagany przez pracodawców jest język angielski. Nie zmienia to faktu, że istnieje całkiem spora ilość organizacji, które poszukują kandydatów z biegłą znajomością niemieckiego, francuskiego lub innego — często niszowego języka. W takim przypadku zaawansowane kompetencje językowe nie tylko mogą okazać się atutem podczas rekrutacji, ale również warunkiem ewentualnego awansu. Inwestycja w języki jest zatem świetnym rozwiązaniem w dobie dynamicznego i wysoce konkurencyjnego rynku pracy. Istnieją jednak branże, w których na języki zwyczajnie warto postawić. Są to na przykład tradycyjnie utożsamiane z językami obcymi zawody nauczyciela, tłumacza, obcojęzycznego copywritera i pilota wycieczek. Przytoczona lista nie obejmuje jednak wszystkich możliwości wykorzystania języków obcych w życiu zawodowym. Rozwijające się w krajach Europy środkowo-wschodniej centra usług wspólnych szukają księgowych oraz specjalistów zakresu IT z płynną znajomością angielskiego i drugiego języka obcego. Ponadto, na języki obce szczególną uwagę powinny zwrócić osoby posiadające wrodzony talent lingwistyczny oraz takie, które dopiero szukają swojego zawodowego powołania. W przypadku tej drugiej grupy wysoce rozwinięte kompetencje lingwistyczne mogą znacznie ułatwić zmodyfikowanie ścieżki kariery lub przejście do innej branży.

Języki obce jako odzwierciedlenie idei uczenia się przez całe życie

Nie od dziś wiadomo, że znajomość języków obcych ma ogromne znaczenie w edukacji. Możliwość zdawania matury międzynarodowej, wyjazd na studia za granicę tudzież studiowanie w Polsce kierunku, który w całości lub części prowadzony jest w języku obcym, jest nie tylko kuszącą opcją poszerzania naszych horyzontów intelektualnych, ale również realną szansą na bardziej dogłębne poznanie studiowanej dziedziny. Możliwość zagłębienia się w obcojęzyczną literaturę fachową oraz ożywionej dyskusji z zagranicznymi guru może znacznie ułatwić nasz start w życiu zawodowym lub stać się przepustką do doktoratu i akademickiej kariery.

Nowe przyjaźnie i bardziej świadome obcowanie z dobrami kultury

Znajomość języków obcych tworzy doskonałe warunki do zawierania nowych znajomości i głębokich przyjaźni z ludźmi pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych. Taka umiejętność budowania relacji może okazać się pomocna nie tylko w międzynarodowej organizacji działającej w Polsce, ale także podczas pobytu za granicą. Już Cesar Chavez stwierdził, że język odzwierciedla charakter i dojrzałość osób, które się w nim na co dzień porozumiewają. Jak widać, kluczem do zrozumienia mentalności obcokrajowca jest znajomość jego ojczystego języka. Nie bez powodu papież Jan Paweł II znał biegle kilka języków. Znajomość ojczystego języka naszego rozmówcy pozwala nie tylko odkryć werbalny przekaz wypowiedzi, ale także niedopowiedziane aluzje i metafory, co znacznie skraca dystans w zawieranej relacji.

O tym, że języki obce są nośnikiem kultury, nie trzeba nikogo przekonywać. Celebrowanie arcydzieł literatury pięknej w oryginale tudzież granie w gry komputerowe o zaawansowanej narracji w języku obcym jest znacznie przyjemniejszym i pełniejszym doświadczeniem niż korzystanie z przetłumaczonej na język polski wersji, zwłaszcza że wiele tłumaczeń zawiera w sobie dużą dozę interpretacji.

Podsumowanie znaczenia języków obcych

Języki obce są ważne bez względu na dziedzinę życia, w jakiej w danej chwili funkcjonujemy. Ich znajomość możemy pogłębiać na różne sposoby — udział w kursach językowych, aktywność w międzynarodowej organizacji studenckiej, takiej jak na przykład AEGEE, lub samodzielną naukę poprzez książki i dedykowane aplikacje. Z pewnością jest to jedna z lepszych inwestycji na przyszłość.