Charakterystyka projektów prowadzonych przez AEGEE

AEGEE Lublin jest prężnie działającą organizacją studencką. Do tej pory zrealizowała ona szereg różnorakich projektów. Dotyczyły one między innymi tematyki z zakresu public relations, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szeroko pojętych umiejętności miękkich. W niniejszym artykule postaramy się pokrótce przedstawić specyfikę tych przedsięwzięć oraz to, jakie korzyści przyniosły one uczestnikom.

Lemon Camp jako popularny projekt AEGEE

Jedną z inicjatyw organizowanych przez AEGEE Lublin jest wyjazd integracyjno-szkoleniowy Lemon Camp. Niezaprzeczalnym atutem tego wydarzenia jest jego interdyscyplinarny charakter. Uczestnicy Lemon Camp zyskują bowiem unikalną sposobność do rozwoju swoich kompetencji w różnych aspektach zawodowej przestrzeni. Opisywane warsztaty ukierunkowane są na doskonalenie praktycznych kompetencji z zakresu public relations, fundraisingu, human resources oraz zarządzania projektami. Solidna dawka praktycznych wskazówek i inspiracji nie jest jedynym walorem tego wydarzenia. Uczestnicy mogą także uczestniczyć w ekscytującej imprezie — Hawaii Party — która jest znakomitą okazją do zawarcia nowych owocnych znajomości.

Projekty międzynarodowe jako odzwierciedlenie pierwotnej misji AEGEE

AEGEE jako założona latach 80. ubiegłego wieku międzynarodowa i niezależna organizacja studencka słynie z organizowanych corocznie wymian i letnich uniwersytetów (Summer University).

Wymiany są doskonałym sposobem na rozwinięcie kulturowej wrażliwości, poszerzenie horyzontów i udoskonalenie naszej zdolności tworzenia relacji z ludźmi pochodzącymi z odrębnych kręgów społeczno-kulturowych. Inicjatywa ta jest także znakomitym sposobem na promocję polskości i konfrontację z nie zawsze pozytywnymi stereotypami na temat naszego kraju.

Summer University jest przedsięwzięciem, którego głównym motywem jest krzewienie idei Europy bez granic. Sama inicjatywa zakłada dwutygodniowy pobyt przeznaczony dla trzydziestu uczestników z różnych państw. Celem wydarzenia jest pokazanie praktycznych metod pozwalających na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim oraz życiu lokalnych społeczności.

Polska Szkoła Human Resources flagowym projektem AEGEE Lublin

Sztandarowym projektem, który został zainspirowany aktywnością członków AEGEE Lublin, jest Polska Szkoła Human Resources. Podejmowana na konferencjach i spotkaniach panelowych tematyka jest niezwykle wszechstronna i może okazać się niezwykle przydatna dla studentów i absolwentów poszukujących pracy. Do zagadnień poruszanych w trakcie warsztatów należą między innymi kwestie związane z aktywnością zawodową po studiach — zarządzanie zmianą, coaching, mentoring, zarządzanie talentami, kapitał intelektualny oraz specyfika rozmów kwalifikacyjnych. Panele dyskusyjne odbywają się pod okiem doświadczonych praktyków i dotyczą one tak subtelnych kwestii, jak na przykład sytuacji, w których warto zdecydować się na coaching tudzież life-mentoring oraz wysublimowanych różnic pomiędzy zadaniami coacha a mentora i jego relacją z klientem.