Zarząd Europejskiego Forum Studentów AEGEE – Lublin

Rok akademicki 2018/2019:

Prezydent: Adrianna Kurasz

Sekretarz: Karolina Łojko

Skarbnik: Monika Wierzchowska

Komisja kontrolna:

Olga Wójcik
Monika Bany
Rafał Malinowski