Zarząd Europejskiego Forum Studentów AEGEE – Lublin, rok akademicki 2017/2018:

Prezydent: Rafał Malinowski

Sekretarz: Olga wójcik

Skarbnik: Monika Bany

Komisja kontrolna:

Martyna Jarosz
Bartłomiej Piekutowski
Michał Pałys