Czym jest AEGEE?

AEGEE to jedna z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich działających w Europie. Powstała w 1985 roku w Paryżu. AEGEE jest organizacją pozarządową, politycznie niezależną i apartyjną. Nie posiada poziomu narodowego, nad oddziałami lokalnymi znajduje się szczebel europejski. Jest otwarta na studentów i młodych ludzi ze wszystkich środowisk, wydziałów i kierunków.

Skrót AEGEE (wymowa polska aeże) pochodzi od francuskiego wyrażenia Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe, co oznacza w języku polskim Europejskie Forum Studentów. Dzisiaj organizacja ta skupia około 13 000 członków z 200 miast w 40 europejskich krajach.
W Lublinie AEGEE działa od 23.05. 1993 roku. Oferujemy liczne grupy projektowe o szerokim zakresie tematycznym oraz liczne okazje do wyjazdów krajowych oraz zagranicznych.

WIZJA

AEGEE wierzy w demokratyczną, zróżnicowaną Europę bez granic, która jest społecznie, ekonomicznie oraz politycznie zjednoczona. Docenia wkład młodych ludzi w budowę kontynentu i jego rozwój.

MISJA

AEGEE zachęca studentów oraz młodych ludzi do objęcia aktywnej postawy w społeczeństwie europejskim. Tworzy przestrzeń do dialogu i stwarza możliwości rozwoju. Reprezentuje młodych ludzi przed podmiotami podejmującymi decyzje. Ponadto AEGEE wzmacnia wzajemne zrozumienie oraz zbliża Europę do młodych obywateli.

OBSZARY DZIAŁAŃ

1)Wymiana międzykulturowa

AEGEE tworzy wspólną przestrzeń dla członków z różnych krajów, którzy spotykając się, uczą się oróżnicach kulturowych w celu osiągnięcia wzajemnego zrozumienia. AEGEE wspiera możliwość swobodnego poruszania się i zachęca młodych ludzi do przekraczania granic, zwalczania stereotypów, szerzenia szacunku, tolerancji oraz poczucia wspólnoty.

2) Rozwój osobisty oraz edukacja nieformalna

Członkowie AEGEE mają możliwość rozwoju osobistego oraz zdobycia doświadczenia poprzez edukację nieformalną. Ich aktywna postawa, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach sprawia, że poszerzają oni kompetencje, które przydarzą im się w przyszłości (m.in. umiejętności przywódcze, komunikacyjne oraz zarządzania grupą).

3) Projekty tematyczne

Zarówno lokalne jak i międzynarodowe projekty tematyczne są inicjatywami stworzonymi przez członków AEGEE. Stanowią odpowiedź na obecne problemy w społeczeństwie europejskim. Projekty organizacji szerzą świadomość wśród młodych ludzi oraz proponują rozwiązania z perspektywy studenckiej.

4) Rzecznictwo i polityka

AEGEE gromadzi opinie europejskich studentów. Poprzez kampanie, akcje lobbystyczne, konferencje i członkostwo w większych forach, reprezentuje ich przed interesariuszami. Dodatkowo AEGEE informuje młodych ludzi jaki wpływ na życie mają strategie europejskie oraz jakie możliwości im oferują.

5) Fora oraz dyskusje

AEGEE tworzy dla młodych Europejczyków przestrzeń do dyskusji oraz do wymiany różnych spostrzeżeń w celu znalezienia wspólnej płaszczyzny. Ta wymiana idei towarzyszy nam przy wszystkich aktywnościach. Takimi miejscami są szczególnie grupy robocze, konferencje oraz Walne Zgromadzenia (takie jak AGORA oraz EPM).